Privacy

Company Name: music2serve (Singing from the Heart valt hieronder)
Address: Tivolistraat 29, 2513 GZ Den Haag
Registration Chamber of Commerce: 56222653
E-mail: singingfromtheheart@music2serve.nl
Mobile: 06-45025593

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
De heer Johan Verdouw
johan@music2serve.nl
06-45025593

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om u goed van dienst te kunnen zijn, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen.

1.2 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze koorleden. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, eenmalig deelneemt aan een project, een voormalige koorlid bent, koorlid wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings-)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wanneer u koorlid wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en e‐mailadres. Deze gegevens slaan wij op in ons computersysteem en / of op papier.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en delen met andere organisaties met wie wij samenwerken.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Meestal is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u koorlid bij ons wordt of deelneemt aan een project vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u bepaalde diensten mogelijk niet (volledig) leveren.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Aanmelding
Bij aanmelding vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, namelijk om in ieder geval de naam en geboortedatum, uw e-mailadres en telefoonnummer.

3.2 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om u een factuur te sturen voor het onderzoek of de behandeling. Hiervoor gebruiken wij het systeem e‑boekhouden. Op de factuur staat uw naam. Deze facturen bewaren wij voor het systeem. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen uw naam en emailadres worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Rushfiles
Om bladmuziek, teksten, audio en videomateriaal beschikbaar te maken, maken wij gebruik van Rushfiles, een dienst van one.com. Als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw emailadres om een account aan te maken in Rushfiles. U maakt zelf een wachtwoord aan voor dit account. Het account is alleen bedoeld voor eigen gebruik.

3.4 WhatsApp groep
Als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, voegen wij u toe aan de WhatsApp groep voor koorleden. Zolang u lid bent, kunt u in deze groep deelnemen aan conversaties over praktische zaken met betrekking tot het koor.

3.5 Bezoek website
Music2serve maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Music2serve bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Music2serve te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Music2serve heeft hier geen invloed op. Music2serve heeft Google geen toestemming gegeven om via Music2serve verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3.6 Optredens
Voor bepaalde optredens (bijvoorbeeld in een gevangenis) vragen wij u om aanvullende gegevens, zoals bijvoorbeeld paspoortnummer, geboorteplaats, naam en telefoonnummer van een contactpersoon voor noodgevallen. Wij delen deze gegevens met de organisatie waar het optreden plaatsvindt.

3.7 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.8 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten music2serve

4.1 Beveiliging
Wij hebben technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen op onze informatiesystemen.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage
U hebt het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U kunt op afspraak uw gegevens inzien onder begeleiding van de functionaris gegevensbescherming.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld wijziging van een telefoonnummer of emailadres. U kunt dit schriftelijk doen, telefonisch of per email.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen via johan@music2serve.nl. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen via johan@music2serve.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 29 augustus 2018.